Brief van GLV over Schone Lucht Akkoord

GLV heeft aan gemeente en provincie een brief gestuurd waarin wordt aangedrongen op het tekenen van het Schone Lucht Akkoord.

 

Aan het college van B en W en de gemeenteraad van Venray

Geachte heer, mevrouw,

Met enige verbazing hebben wij kennisgenomen van het feit, dat men in Venray de Gemeenteraad niet geïnformeerd had over het Schone Lucht Akkoord waarvan men in november 2019 op de hoogte was gesteld door de landelijke overheid.

Gelukkig wordt er een tweede tekenmoment verwacht waarop gemeenten en provincies alsnog het Schone lucht Akkoord kunnen ondertekenen, zoals wethouder Cor Vervoort al wist te melden. Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) dringt er bij u op aan, dat Venray dit tweede moment niet ongemerkt voorbij laat gaan.

Het Schone Lucht Akkoord sluit goed aan bij besluiten van de gemeente Venray:

- Volgens het coalitieakkoord van Venray is het de bedoeling dat we stappen gaan zetten “die bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons: een gezonde toekomst voor Venray.”

- Volgens de Visie Veehouderij staat bij de duurzame ontwikkeling van de veehouderij de gezondheid van de mens centraal. We citeren: Daarom richt de gemeente zich bij de uitvoering op de volgende doelen:

1. Het verbeteren van het woon- en leefmilieu door het verminderen van de emissie bij veehouderijbedrijven;

2. De ontwikkelingen op de juiste plaats door een verdere ruimtelijke scheiding tussen veehouderijbedrijven en bewoners.;

3. Het versneld vernieuwen van de oude stallen en intrekken van vergunningen bij stoppende bedrijven.

- Venray heeft met een zevental andere gemeenten de ambitie uitgesproken dat Noord-Limburg zich zal ontwikkelen tot de “Gezondste Regio” van Nederland.

Het GLV hoopt dat deze mooie woorden ook in de praktijk tot maatregelen zullen leiden. Wij doen daarom een dringend beroep op de gemeente Venray om het Schone Lucht akkoord te tekenen.

Het Longfonds stond aan de wieg van het Schone Lucht Akkoord. Elk jaar overlijden in ons land 12.000 mensen vroegtijdig door vieze lucht. Michael Rutgers, directeur van het Longfonds: “Het is onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden of overlijden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het dan ook niet snel genoeg gaan.” Het GLV sluit zich hier van harte bij aan.

Het RIVM heeft een analyse gemaakt, waaruit blijkt, dat met het Schone Lucht Akkoord in 2030 het aantal levensmaanden dat verloren gaat aan luchtvervuiling gehalveerd kan worden. Het lijkt dus welhaast misdadig om niet aan het akkoord mee te doen. Bovendien stelt de Rijksoverheid 50 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020 tot 2023, voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Er lijkt enige haast geboden want staatsecretaris mw. S van Veldhoven verwacht de uitvoeringsagenda (die met de deelnemende partijen wordt opgesteld) in de tweede helft van dit jaar af te ronden. Het tweede tekenmoment zal zij logischerwijs dus vóór die tijd organiseren.

De staatsecretaris is gestart met een internetconsultatie om input op te halen voor de vertaling van het akkoord naar de uitvoeringsagenda. Iedereen die een bijdrage wil leveren krijgt hiertoe de gelegenheid. Er komt een gebiedsgerichte aanpak voor gebieden met hoge concentraties luchtverontreiniging.

Gezond Leefmilieu Venray is van mening, dat het leven van een Venrayenaar niet minder waard is dan dat van iemand uit Nederweert of Helmond! Daar bent u het ongetwijfeld mee eens en daarom hopen wij erop te kunnen rekenen dat u zich sterk zult maken voor het tekenen van het Schone Lucht Akkoord door de gemeente Venray.

Gaarne uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens stichting GLV,

Mia Wegh, secretaris GLV

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.