Jaarverslag over 2022

GLV Jaarverslag2020Het GLV is ook in 2022 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

We zijn aan het winnen!

crowdfunding4 instaIn september 2022 werden we (Brabants Burgerplatform) door de rechter in het gelijk gesteld: de Staat overtreedt de rechten van burgers door de industrie toe te staan ernstige overlast te veroorzaken. 

Maar de strijd is niet voorbij. De Staat heeft diepe zakken, en gaat onvermijdelijk in hoger beroep. De Staat kan procederen met belastinggeld, maar burgers moeten de kosten zelf opbrengen.

Natuurverenigingen Noord Brabant, Limburg en Friesland, kiezen voor brede samenwerking

Vliegbasis Leeuwarden en Volkel zijn momenteel de enige twee operationele bases in Nederland voor gevechtsvliegtuigen. Leeuwarden voor de F-35 en Volkel voor de F-16 die vanaf eind juni dit jaar geleidelijk wordt vervangen door de F-35. De ‘geluidsruimte’ van beide bases is ‘vol’ of ‘nagenoeg vol’. Ruimte voor uitbreiding is volgens Defensie niet beschikbaar. Heropening / reactivering van de in 1993 gesloten Vliegbasis de Peel (nu een landmacht kazerne) kan dit ruimtegebrek deels oplossen. Je kunt je daarbij afvragen of een eerder verworven recht waar 30 jaar geen aanspraak op is gemaakt nog wel geldig is. Een Luchthavenbesluit is in ieder geval nodig om de reactivering mogelijk te maken. Het proces daarvoor is in 2019 formeel in gang gezet. Een natuurvergunning maakt deel uit van het luchthavenbesluit, met de nieuwe F 35 straaljagers, ook voor Vliegbasis Leeuwarden en Volkel.

GLV geeft stemadvies

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft de verkiezingsprogramma’s bekeken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wij geven u graag een stemadvies vanuit ons perspectief.

Alle partijen spreken zich natuurlijk uit vóór duurzaamheid en vóór schone energie. Ook begrijpt iedereen dat we rekening moeten houden met de gevolgen van het veranderende klimaat. En natuurlijk is er geen enkele partij die beweert dat gezondheid onbelangrijk is. Mooie woorden zijn één ding, maar pas aan het stemgedrag valt af te lezen of een politieke partij onze gezondheid echt op de eerste plaats laat komen. Daarom hebben wij naast de verkiezingsprogramma’s ook het stemgedrag van de afgelopen jaren bekeken.

Als een gezond leefmilieu voor u doorslaggevend is bij de gemeenteraadsverkiezing, kunt u het beste op een van deze partijen stemmen. In alfabetische volgorde:

D66, GroenLinks, PvdA, SP, Venray Lokaal.

Jaarverslag over 2021

GLV Jaarverslag2020Het GLV is ook in 2021 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

SCHRIJFWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD

 

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) streeft naar een gezonder leefmilieu in onze gemeente. De stichting is niet aan een bepaalde politieke partij verbonden maar het is natuurlijk wel de politiek die allerlei besluiten neemt en die zo invloed heeft op ons leefmilieu. Daarom vindt GLV de gemeenteraadsverkiezing in maart belangrijk. GLV roept de burgers van Venray op om bij het uitbrengen van hun stem het belang van een gezonde leefomgeving zwaar te laten wegen. Een gezonde leefomgeving is ook van groot belang voor de toekomst, niet alleen de toekomst van onszelf, maar ook die van de jeugd.

Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen schrijft het GLV daarom een wedstrijd uit voor de jeugd tot 18 jaar. De opdracht luidt:

Schrijf een tekst voor de mensen die in maart mogen stemmen voor de gemeenteraad van Venray. Benadruk het belang van een gezond leefmilieu in onze gemeente, ook voor de toekomst van de jeugd die nu nog niet mag stemmen. Denk hierbij aan schone lucht en water, aan een gezonde bodem en aan de natuur.

Resultaten project Boeren en Buren openbaar

 

Rijksoverheid logo | naar de homepagina van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

 
Panel over geleerde lessen; panel van vertegenwoordigers van de projectpartners tijdens de bijeenkomt in het gemeentehuis van Venray

De resultaten van het project Boeren en Buren zijn op 20 oktober voor het eerst met een breder publiek gedeeld. Voor dit project voerden veehouders en omwonenden samen metingen uit van november 2019 tot en met oktober 2020. De metingen geven inzicht in de lokale luchtkwaliteit. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray presenteerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de conclusies over de metingen van luchtkwaliteit en ervaren geur. 

Jaarverslag over 2020

GLV Jaarverslag2020Coronacrisis of niet, het GLV is ook in 2020 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

Schone Lucht Akkoord

 
BEKENDMAKING VAN DE GEMEENTE VENRAY 
27 nov 2020
De gemeente Venray gaat het Schone Lucht Akkoord ondertekenen. Dat laat het college aan de gemeenteraad weten. In het Schone Lucht Akkoord spreken gemeenten, provincies en het Rijk af zich gezamenlijk in te zetten voor gezonde luchtkwaliteit.

Wethouder Cor Vervoort ziet het ondertekenen van het akkoord als een logische stap: ‘Gezondheid is een kernthema van dit college. ‘Dat gaat over bewegen, zorg, voeding, duurzaamheid, maar zeker ook over de lucht die we elke dag inademen. Daarom is het goed dat we met al die acties die we uitvoeren om te werken aan schonere lucht in onze gemeente, nu kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.’

Minder uitstoot

In verschillende beleidsvelden komt het streven naar gezonde luchtkwaliteit terug. ‘Denk bijvoorbeeld aan het project Boeren en Buren, waarin juist mensen onderling stappen zetten om onze omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip voor elkaars positie krijgen’,  aldus Vervoort. ‘We zetten al forse stappen en dit akkoord helpt ons daarbij.’

Gezonde keuzes

‘We moeten ook denken aan de uitstoot van onze mobiliteit’, zegt Vervoort. ‘Aan al die auto’s die elke dag in, door en voorbij onze gemeente rijden.’ Daarom maakt Venray werkt van schone mobiliteit. ‘Denk aan het stimuleren van de fiets voor korte afstanden door betere fietsvoorzieningen en door elektrisch rijden steeds makkelijker te maken. We proberen inwoners zoveel mogelijk te helpen gezonde keuzes te maken. Schone lucht kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.’

Ondertekening akkoord

Met het Schone Lucht Akkoord spreken het Rijk, gemeenten en provincies de intentie uit om niet langer alleen te sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, maar op het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen. Vervoort: ‘Dat past naadloos bij onze ambities. Ik zie uit naar het tekenmoment en hoop dat naast Venray, Horst aan de Maas, Nederweert en Leudal zoveel mogelijk van onze regiogemeenten ook aansluiten!’

OPROEPEN OM HET SLA ALSNOG TE TEKENEN

Op 9 oktober 2020 heeft het GLV een brief naar B en W Venray doen uitgaan waarin wordt opgeroepen het Schone Lucht Akkoord (SLA) alsnog te tekenen.

Het college wordt erop gewezen dat Leudal, Nederweert en Horst het SLA al hebben getekend en dat de luchtkwaliteit in Venray minstens zo’n groot probleem is als in deze gemeenten.

GLV hoopt dat het college de gezondheid van de mensen in Venray echt belangrijk vindt. Het SLA tekenen zou verplichten tot daadwerkelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van mooie woorden alleen, knapt de lucht immers niet op. Het SLA geeft overigens niet alleen verplichtingen maar ook steun van het rijk, financieel en anderszins.

Een afschrift van de brief is naar de raadsleden gegaan.

Op 9 oktober 2020 is er eveneens een brief gegaan naar de provincie Limburg. We roepen de Gedeputeerden op ervoor te zorgen dat Limburg straks niet als enige (!!!) provincie het SLA niet getekend heeft.

In onze brief aan de provincie verwijzen we ook naar de brief van de heer H. Mackus aan de Provinciale Staten d.d. 25 april 2020, waaruit blijkt dat het belang van een betere luchtkwaliteit voor de inwoners van Limburg wordt ingezien en waarin voor nog meer onderzoek wordt gepleit. Van nog meer onderzoek (hoe nuttig op zich ook) wordt de lucht niet schoner. Het SLA tekenen leidt tot steun van het rijk maar ook tot de verplichting van concrete maatregelen, meer dan het Aanvalsplan Stikstof dat doet. Wij vinden dat er concrete maatregelen moeten komen.

Het GLV eindigt de brief aan de provincie met de woorden:

Uit alle mogelijke geledingen van de overheid horen wij voortdurend dat men
de gezondheid van de inwoners het allerbelangrijkste vindt. Laat dat dan ook
in daden tot uitdrukking komen.