De grootste uitstoot van Europa

Waarom zijn minder fijnstof en stikstof in de lucht belangrijk?

We halen elke dag zo’n 20.000 keer per dag adem. Als er minder stikstofdioxide en fijnstof in de lucht zit, is dat goed voor onze gezondheid. Te veel stikstofdioxide en fijnstof in de lucht kan leiden tot gezondheidsklachten. Zo kunnen longklachten en hart- en vaatziekten erger worden. Kinderen, ouderen en mensen met een luchtwegaandoening zoals astma zijn extra gevoelig. En ondanks de daling voldoen de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide nog niet aan de nieuwste advieswaarden van de WHO. Er is dus nog werk aan de winkel!

Naar schatting overlijden jaarlijks 2400 Nederlanders vroegtijdig door verhoogde niveaus van stikstofdioxide en fijnstof in de lucht. Jaarlijks zijn hier ook 4.5 miljoen verzuimdagen aan te wijten. En jaarlijks krijgen 8000 kinderen astma als gevolge van deze blootstelling.

Klik hier voor het rapport

Uit: Gezondgids

Jaarverslag over 2023

GLV Jaarverslag2023Het GLV is ook in 2023 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

Jaarverslag over 2022

GLV Jaarverslag2020Het GLV is ook in 2022 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

We zijn aan het winnen!

crowdfunding4 instaIn september 2022 werden we (Brabants Burgerplatform) door de rechter in het gelijk gesteld: de Staat overtreedt de rechten van burgers door de industrie toe te staan ernstige overlast te veroorzaken. 

Maar de strijd is niet voorbij. De Staat heeft diepe zakken, en gaat onvermijdelijk in hoger beroep. De Staat kan procederen met belastinggeld, maar burgers moeten de kosten zelf opbrengen.

Natuurverenigingen Noord Brabant, Limburg en Friesland, kiezen voor brede samenwerking

Vliegbasis Leeuwarden en Volkel zijn momenteel de enige twee operationele bases in Nederland voor gevechtsvliegtuigen. Leeuwarden voor de F-35 en Volkel voor de F-16 die vanaf eind juni dit jaar geleidelijk wordt vervangen door de F-35. De ‘geluidsruimte’ van beide bases is ‘vol’ of ‘nagenoeg vol’. Ruimte voor uitbreiding is volgens Defensie niet beschikbaar. Heropening / reactivering van de in 1993 gesloten Vliegbasis de Peel (nu een landmacht kazerne) kan dit ruimtegebrek deels oplossen. Je kunt je daarbij afvragen of een eerder verworven recht waar 30 jaar geen aanspraak op is gemaakt nog wel geldig is. Een Luchthavenbesluit is in ieder geval nodig om de reactivering mogelijk te maken. Het proces daarvoor is in 2019 formeel in gang gezet. Een natuurvergunning maakt deel uit van het luchthavenbesluit, met de nieuwe F 35 straaljagers, ook voor Vliegbasis Leeuwarden en Volkel.

GLV geeft stemadvies

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft de verkiezingsprogramma’s bekeken voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Wij geven u graag een stemadvies vanuit ons perspectief.

Alle partijen spreken zich natuurlijk uit vóór duurzaamheid en vóór schone energie. Ook begrijpt iedereen dat we rekening moeten houden met de gevolgen van het veranderende klimaat. En natuurlijk is er geen enkele partij die beweert dat gezondheid onbelangrijk is. Mooie woorden zijn één ding, maar pas aan het stemgedrag valt af te lezen of een politieke partij onze gezondheid echt op de eerste plaats laat komen. Daarom hebben wij naast de verkiezingsprogramma’s ook het stemgedrag van de afgelopen jaren bekeken.

Als een gezond leefmilieu voor u doorslaggevend is bij de gemeenteraadsverkiezing, kunt u het beste op een van deze partijen stemmen. In alfabetische volgorde:

D66, GroenLinks, PvdA, SP, Venray Lokaal.

Jaarverslag over 2021

GLV Jaarverslag2020Het GLV is ook in 2021 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!

 

SCHRIJFWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD

 

Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) streeft naar een gezonder leefmilieu in onze gemeente. De stichting is niet aan een bepaalde politieke partij verbonden maar het is natuurlijk wel de politiek die allerlei besluiten neemt en die zo invloed heeft op ons leefmilieu. Daarom vindt GLV de gemeenteraadsverkiezing in maart belangrijk. GLV roept de burgers van Venray op om bij het uitbrengen van hun stem het belang van een gezonde leefomgeving zwaar te laten wegen. Een gezonde leefomgeving is ook van groot belang voor de toekomst, niet alleen de toekomst van onszelf, maar ook die van de jeugd.

Met het oog op de gemeenteraadverkiezingen schrijft het GLV daarom een wedstrijd uit voor de jeugd tot 18 jaar. De opdracht luidt:

Schrijf een tekst voor de mensen die in maart mogen stemmen voor de gemeenteraad van Venray. Benadruk het belang van een gezond leefmilieu in onze gemeente, ook voor de toekomst van de jeugd die nu nog niet mag stemmen. Denk hierbij aan schone lucht en water, aan een gezonde bodem en aan de natuur.

Resultaten project Boeren en Buren openbaar

 

Rijksoverheid logo | naar de homepagina van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

 
Panel over geleerde lessen; panel van vertegenwoordigers van de projectpartners tijdens de bijeenkomt in het gemeentehuis van Venray

De resultaten van het project Boeren en Buren zijn op 20 oktober voor het eerst met een breder publiek gedeeld. Voor dit project voerden veehouders en omwonenden samen metingen uit van november 2019 tot en met oktober 2020. De metingen geven inzicht in de lokale luchtkwaliteit. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray presenteerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de conclusies over de metingen van luchtkwaliteit en ervaren geur. 

Jaarverslag over 2020

GLV Jaarverslag2020Coronacrisis of niet, het GLV is ook in 2020 weer actief geweest om ons aller leefmilieu te verbeteren.
Het jaarverslag is af!