GLV nodigt minister Schouten uit

Op 5 juli jongsleden vond er in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over luchtkwaliteit. In dit overleg was ook aandacht voor het onlangs verschenen rapport van Wageningen UR, waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen behalen dan tot dusverre werd aangenomen. Met name het type “combiwasser” valt het meeste tegen in de resultaten, en was daarmee belangrijk genoeg voor Nieuwsuur, dat er afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan besteedde, en hiervoor ook een varkenshouder in Leunen bezocht. Aangezien dit type luchtwasser veel in Venray toegepast is, zijn de gevolgen in onze gemeente groot.

Om aandacht te vragen voor de hierdoor wetenschappelijk bevestigde overlast, heeft Gezond Leefmilieu Venray een brief gestuurd naar minister Schouten van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de brief wordt zij van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze gemeente. Daarnaast zal ook minister de Jonge van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aandacht gevraag gaan worden voor de situatie in onze regio.

Venray is met grote afstand de meest vee-dichte gemeente in Nederland, en behoort zelfs wereldwijd tot de gebieden met de meeste hoeveelheden vee in nabijheid van mensen. Deze combinatie zorgt steeds vaker voor zorgen over de volksgezondheid bij omwonenden. Niet alleen de uitstoot van geur kan een negatieve invloed hebben op de leefomgeving, ook de risico’s van endotoxinen, fijnstof en zoönosen vormen een potentieel gevaar, maar zijn nog onvoldoende onderzocht. In het onderzoek was wel aandacht voor de reductie van ammoniak. Alhoewel er slechts indicatieve metingen uit zijn gevoerd, laat het onderzoek zien dat er grote afwijkingen zijn, en er bij diverse metingen sprake blijkt te zijn van een negatief rendement, en er dus meer ammoniak uit de luchtwasser komt dan erin gaat.

Ammoniak is een belangrijke factor in de vorming van z.g. secundair fijnstof. Met name de zeer fijne pm2,5 stofdeeltjes, die zeer diep doordringen in onze longen, vormen een groot gevaar. Er is dringend behoefte aan meer duidelijkheid over de gezondheidseffecten in onze regio in relatie tot de uitstoot van fijnstof. In mei van dit jaar publiceerde de Universiteit Maastricht een onderzoek waarin melding gemaakt wordt van een alarmerend hoog aantal aangeboren afwijkingen in Noord-Limburg. PvdA statenlid Tirza Houben pleitte er al voor om de invloed van fijnstof nader te onderzoeken.

Gezond Leefmilieu Venray is inmiddels gestart met een project waarin leden zelf luchtkwaliteit gaan meten om daarmee meer inzicht te krijgen in de Venrayse situatie. Binnenkort zal hierover meer bekend gemaakt gaan worden.

Kijk hier voor de brief aan de minister en de rapporten van WUR.