OPROEPEN OM HET SLA ALSNOG TE TEKENEN

Op 9 oktober 2020 heeft het GLV een brief naar B en W Venray doen uitgaan waarin wordt opgeroepen het Schone Lucht Akkoord (SLA) alsnog te tekenen.

Het college wordt erop gewezen dat Leudal, Nederweert en Horst het SLA al hebben getekend en dat de luchtkwaliteit in Venray minstens zo’n groot probleem is als in deze gemeenten.

GLV hoopt dat het college de gezondheid van de mensen in Venray echt belangrijk vindt. Het SLA tekenen zou verplichten tot daadwerkelijke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Van mooie woorden alleen, knapt de lucht immers niet op. Het SLA geeft overigens niet alleen verplichtingen maar ook steun van het rijk, financieel en anderszins.

Een afschrift van de brief is naar de raadsleden gegaan.

Op 9 oktober 2020 is er eveneens een brief gegaan naar de provincie Limburg. We roepen de Gedeputeerden op ervoor te zorgen dat Limburg straks niet als enige (!!!) provincie het SLA niet getekend heeft.

In onze brief aan de provincie verwijzen we ook naar de brief van de heer H. Mackus aan de Provinciale Staten d.d. 25 april 2020, waaruit blijkt dat het belang van een betere luchtkwaliteit voor de inwoners van Limburg wordt ingezien en waarin voor nog meer onderzoek wordt gepleit. Van nog meer onderzoek (hoe nuttig op zich ook) wordt de lucht niet schoner. Het SLA tekenen leidt tot steun van het rijk maar ook tot de verplichting van concrete maatregelen, meer dan het Aanvalsplan Stikstof dat doet. Wij vinden dat er concrete maatregelen moeten komen.

Het GLV eindigt de brief aan de provincie met de woorden:

Uit alle mogelijke geledingen van de overheid horen wij voortdurend dat men
de gezondheid van de inwoners het allerbelangrijkste vindt. Laat dat dan ook
in daden tot uitdrukking komen.