Schone Lucht Akkoord

 
BEKENDMAKING VAN DE GEMEENTE VENRAY 
27 nov 2020
De gemeente Venray gaat het Schone Lucht Akkoord ondertekenen. Dat laat het college aan de gemeenteraad weten. In het Schone Lucht Akkoord spreken gemeenten, provincies en het Rijk af zich gezamenlijk in te zetten voor gezonde luchtkwaliteit.

Wethouder Cor Vervoort ziet het ondertekenen van het akkoord als een logische stap: ‘Gezondheid is een kernthema van dit college. ‘Dat gaat over bewegen, zorg, voeding, duurzaamheid, maar zeker ook over de lucht die we elke dag inademen. Daarom is het goed dat we met al die acties die we uitvoeren om te werken aan schonere lucht in onze gemeente, nu kunnen aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord.’

Minder uitstoot

In verschillende beleidsvelden komt het streven naar gezonde luchtkwaliteit terug. ‘Denk bijvoorbeeld aan het project Boeren en Buren, waarin juist mensen onderling stappen zetten om onze omgeving gezonder te maken en tegelijkertijd meer begrip voor elkaars positie krijgen’,  aldus Vervoort. ‘We zetten al forse stappen en dit akkoord helpt ons daarbij.’

Gezonde keuzes

‘We moeten ook denken aan de uitstoot van onze mobiliteit’, zegt Vervoort. ‘Aan al die auto’s die elke dag in, door en voorbij onze gemeente rijden.’ Daarom maakt Venray werkt van schone mobiliteit. ‘Denk aan het stimuleren van de fiets voor korte afstanden door betere fietsvoorzieningen en door elektrisch rijden steeds makkelijker te maken. We proberen inwoners zoveel mogelijk te helpen gezonde keuzes te maken. Schone lucht kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.’

Ondertekening akkoord

Met het Schone Lucht Akkoord spreken het Rijk, gemeenten en provincies de intentie uit om niet langer alleen te sturen op het voldoen aan Europese grenswaarden, maar op het realiseren van gezondheidswinst voor iedereen. Vervoort: ‘Dat past naadloos bij onze ambities. Ik zie uit naar het tekenmoment en hoop dat naast Venray, Horst aan de Maas, Nederweert en Leudal zoveel mogelijk van onze regiogemeenten ook aansluiten!’