Open brief aan de Gedeputeerden van de provincie Limburg

Geachte dames en heren,

Wij hebben met zorg kennisgenomen van de mening van gedeputeerde H. Mackus, die vindt dat er in Limburg op grotere schaal aan mestverwerking gedaan moet worden (zie artikel de Limburger d.d. 21-02-2019) en dat de gemeentes maar wat makkelijker moeten zijn met het verlenen van vergunningen. Want ja, Limburg heeft een mestprobleem.

Wij zijn niet principieel tegen mestverwerkingsfabrieken, maar ze moeten de problemen verkleinen, niet vergroten. Mackus’ oproep aan de gemeentes doet vermoeden dat hij stankoverlast voor omwonende niet serieus neemt. Verder moeten meer mestverwerkingsfabrieken vooral niet dienen als excuus voor de onbegrensde groei van de veestapel.

Uit wetenschappelijke studies wordt steeds weer duidelijk hoe ongezond fijnstof is. (Zie voor een recent voorbeeld https://duitslandinstituut.nl/artikel/29950 ) Een onzichtbare deken van fijnstof ligt over Nederland, en zeker over Oost-Brabant en Limburg.  In onze omgeving is de intensieve veeteelt hiervoor (mede)verantwoordelijk. Naast de directe uitstoot van fijnstof zorgt de ammoniak in de lucht voor secundair fijnstof. De kwaliteit van het oppervlaktewater is bedroevend (Zie: Trouw, 7 maart). De stankoverlast in Venray loopt voor een groot gedeelte van de gemeente de spuigaten uit.

Wij vinden het onbegrijpelijk, dat je dit grote probleem denkt op te lossen door versneld meer mestverwerkingsfabrieken toe te staan maar niet tegelijkertijd de veestapel aan banden te leggen. Alsof je extra dweilen en emmers naar de badkamer brengt waar het bad overloopt maar je tegelijkertijd de kraan nog wat verder openzet.

Toegespitst op Venray: de verantwoordelijke wethouder weet van het grote mestprobleem, dat beslist opgelost moet worden. Hij wil daarom mestverwerking toestaan in reeds overbelaste gebieden, maar blijft intussen vergroting van de veestapel vergunnen, steeds met duizenden dieren tegelijk.

Ooit was de veeteelt een zegen en hielp het houden van kippen en varkens de bittere armoede op de zandgronden de wereld uit. De tijden zijn echter veranderd, de veeteelt is zo intensief geworden dat ons aller gezondheid eronder leidt. Het roer moet dus om.

De provincie Limburg zal hard aan het werk moeten als ze haar doelen wil halen:

  • afname van de uitstoot met 39 procent in de periode 2020-2030
  • reductie van fijnstof met 30 procent over 2 jaar, en met 75 procent in 2030
  • afname van stankoverlast met tientallen procenten in de komende jaren.

Alle partijen staan verbeterde technieken en innovatie voor. Dat is allemaal leuk en aardig, maar als je deze milieuverbeteringen echt wilt bewerkstelligen, zul je de groei van de veestapel moeten stoppen.

Met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben we gekeken naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen die in Limburg meedoen. Wij betreuren het dat slechts enkele partijen een inkrimping van de veestapel voorstaan: SP, PvdA, Groen Links en de Partij voor de Dieren. 50 Plus besteed niet veel woorden aan de milieuproblematiek maar zegt wel de grootschalige veehouderij te willen beperken.

Wij willen een beroep doen op gedeputeerden en statenleden van álle partijen om zich in deze problematiek te verdiepen. Als u ons leefmilieu serieus neemt, zult u moeten concluderen dat een verdere uitbreiding van de veestapel volstrekt onverantwoord is.

Stichting GLV (Gezond Leefmilieu Venray)