Samenwerkingsverband Gezond Leefmilieu Venray

Op 29 januari j.l. hebben diverse buurtinitiatieven in de Gemeente Venray de handen ineen geslagen, en werken samen onder de naam Gezond Leefmilieu Venray (GLV). In MFC de Baank in Leunen kwamen 16 afgevaardigden uit Ysselsteyn, Castenray, Veulen, Oirlo, Venray, Leunen en de kerngroep Limburg Gezonder bij elkaar om te bespreken hoe een onderlinge samenwerking de stem van verontrustte burgers beter kan laten horen. Zij vertegenwoordigen samen een grote groep burgers die zich ernstige zorgen maken, maar het moeilijk vinden om zich hierover uit te spreken.

Aanleiding is de onlangs door het college gepresenteerde visie veehouderij, waarin de stem van Venrayse burgers een plaats had moeten krijgen. Er bestaat al langere tijd grote ongerustheid onder de Venrayse bevolking over de kwaliteit van ons leefmilieu. Door de enorme groei van de intensieve veehouderij van de laatste 10 tot 15 jaar is onze luchtkwaliteit sterk achteruit gegaan, en vormt deze een ernstige bedreiging van onze gezondheid. Sinds de in 2015 gehouden dialoog zijn er nieuwe rapporten verschenen die aantonen dat fijnstof een grotere bedreiging voor de gezondheid vormt dan tot dusverre aangenomen. Ook de Q-koorts, die aan 74 mensen het leven kostte, heeft aangetoond dat we ons zorgen moeten maken om onze gezondheid, zelfs als aan alle wettelijke normen wordt voldaan.

GLV wil, door de krachten van een grote groep burgers te bundelen, mee helpen om de balans in onze Gemeente te herstellen. Op basis van heldere feiten zal een betere afweging gemaakt moeten worden tussen de voor- en nadelen van de intensieve veehouderij in Venray. Momenteel is Venray al het meest veedichte gebied ter wereld, terwijl er nog steeds nieuwe stallen en mestfabrieken bij gebouwd worden.