Omgevingswet in bibliotheek Venray

omgevingswet biebOp 20 november jl. gaf de heer Frank van den Dungen van het Brabants Burgerplatform een presentatie over de Omgevingswet in de bibliotheek van Venray op uitnodiging van het GLV. Van tevoren was aangekondigd dat het een pittige presentatie zou worden maar Van den Dungen wist het publiek op heldere en onderhoudende manier duidelijk te maken hoe het zit met de Omgevingswet die in 2021 in werking moet gaan. Maar liefst 26 verschillende wetten, worden daarin vervangen door één wet, en 120 besluiten worden vervangen door 4 besluiten. De wijzigingen zijn ook voor de inwoners van Venray van groot belang. Het gaat onder andere om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet inzake luchtverontreiniging, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Woningwet.
Frank van den Dungen noemde voordelen die verwacht worden van de nieuwe wet. De zaken zullen overzichtelijker worden en procedures worden verkort. Er zal meer lokaal maatwerk mogelijk zijn en er komen meer openingen voor nieuwe ideeën. Om hiermee te beginnen is een toekomstvisie en participatie van de inwoners verplicht.

Open brief aan de Gedeputeerden van de provincie Limburg

Geachte dames en heren,

Wij hebben met zorg kennisgenomen van de mening van gedeputeerde H. Mackus, die vindt dat er in Limburg op grotere schaal aan mestverwerking gedaan moet worden (zie artikel de Limburger d.d. 21-02-2019) en dat de gemeentes maar wat makkelijker moeten zijn met het verlenen van vergunningen. Want ja, Limburg heeft een mestprobleem.

Werkgroep Gezond Leefmilieu Venray wordt Stichting.

Op maandag 10 december 2018, is de stichtingsakte van Gezond Leefmilieu Venray getekend bij notaris Weijs in Venray.

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft Gezond leefmilieu Venray als doelstelling het bevorderen van een gezond leefmilieu voor alle inwoners in de gemeente Venray.

GLV nodigt minister Schouten uit

Op 5 juli jongsleden vond er in de tweede kamer een algemeen overleg plaats over luchtkwaliteit. In dit overleg was ook aandacht voor het onlangs verschenen rapport van Wageningen UR, waarin vast is gesteld dat luchtwassers veel lagere rendementen behalen dan tot dusverre werd aangenomen. Met name het type “combiwasser” valt het meeste tegen in de resultaten, en was daarmee belangrijk genoeg voor Nieuwsuur, dat er afgelopen zaterdag uitgebreid aandacht aan besteedde, en hiervoor ook een varkenshouder in Leunen bezocht. Aangezien dit type luchtwasser veel in Venray toegepast is, zijn de gevolgen in onze gemeente groot.

Samenwerkingsverband Gezond Leefmilieu Venray

Op 29 januari j.l. hebben diverse buurtinitiatieven in de Gemeente Venray de handen ineen geslagen, en werken samen onder de naam Gezond Leefmilieu Venray (GLV). In MFC de Baank in Leunen kwamen 16 afgevaardigden uit Ysselsteyn, Castenray, Veulen, Oirlo, Venray, Leunen en de kerngroep Limburg Gezonder bij elkaar om te bespreken hoe een onderlinge samenwerking de stem van verontrustte burgers beter kan laten horen. Zij vertegenwoordigen samen een grote groep burgers die zich ernstige zorgen maken, maar het moeilijk vinden om zich hierover uit te spreken.